Hallux-med - ortopedia, rehabilitacja


Go to content

Main menu:


Leczenie paluchow koslawych

Hallux-Med specjalizuje się w leczeniu deformacji koślawej palucha "hallux valgus" i palców młotkowatych stopy.

   Dr      nauk      med.     Dariusz      Gąsiorowski  -   specjalista   
ortopedii i traumatologii, od wielu lat wykonuje tego typu operacje. Prowadził badania naukowe w tej dziedzinie i napisał pracę doktorską na temat leczenia operacyjnego paluchów koślawych.


Hallux valgus (łac.) oznacza: Paluch (hallux) koślawy (valgus), potocznie zwany "haluksami".

Paluch koślawy - jest to nabyte zniekształcenie stopy będące wynikiem   postępującego  bocznego  ( w stronę palców )  odchylenia
I palca stopy (palucha) w stawie śródstopno- paliczkowym (
ryc. - A) oraz  szpotawego ( tzn. przyśrodkowego )  odchylenia  w  ustawieniu
I kości śródstopia (
ryc. - B). Dodatkowym elementem wady jest skręcanie (rotacja) wzdłuż osi długiej palucha (ryc. - C).
    Całość powoduje w miejscu podwichnięcia palucha, wybrzuszenie (nadmierne wystawanie) po stronie przyśrodkowej stopy. Z czasem powstaje w tym miejscu, zmieniona zapalnie kaletka (rodzaj woreczka wypełnionego płynem) - ang. bunion, (
ryc. - D) powodująca ból, uczucie pieczenia. Stopniowo wskutek drażnienia przez ciasne brzegi obuwia ulega przerostowi, niekiedy ropieje i tworzy przetokę (przebija się przez skórę). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Leczenie paluchów koślawych, haluksów, haluksy, halluksy, haluxy, halluxy, paluchy koślawe


Back to content | Back to main menu