Hallux-med - ortopedia, rehabilitacja


Go to content

Main menu:


Leczenie zachowawcze

Postępowanie lecznicze zależy od stopnia zniekształcenia, wieku chorego oraz występujących dolegliwości. Leczeniu zachowawczemu poddają się przypadki o niewielkim stopniu zniekształcenia i dolegliwości. Najczęściej stosuje się kliny między paluchem a II palcem, wkładki unoszące sklepienie poprzeczne stopy.
Przy dużych dolegliwościach ze strony kaletki po przyśrodkowej stronie głowy I kości śródstopia, używa się różnego rodzaju osłony gąbkowe, żelowe.


Można stosować również osłony w kształcie "rękawów", naciągane na palec, wysłane od wewnątrz warstwą silikonową.

 


 


Zakłada się także szyny odwodzące paluch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Leczenie paluchów koślawych, haluksów, haluksy, halluksy, haluxy, halluxy, paluchy koślawe


Back to content | Back to main menu